Del denne siden

Tilbud om psykoterapi og veiledning

Fra 1. februar 2023 gikk jeg  over til å drive min praksis uten refusjon fra Helfo. Jeg tilbyr psykoterapi både som individualterapi og som gruppebehandling. Jeg har spesialkompetanse på behandling av kropp-sinn traumetematikk, og fokuserer på smertetilstander, traume- og stresstilstander knyttet til somatisk sykdom samt traumer etter hendelser på sykehus.  Jeg arbeider også med mer eksistensielle, spirituelle problemstillinger der integrering av bevisshtet mellom kropp og sinn er en del av en dypere menneskelig utvikling der vi ser at ulike former for traumatiske opplevelser kan endre og utvide menneskers fenomenologiske bevissthet, gitt at man kan få hjelp med å integrere  det som er skjedd fysisk, psykisk og på et dypere eksistensielt plan


Det er mulig å sette seg opp på venteliste for å reservere plass fra februar 2023.- Foreløpig er det noe kapasitet.

Kolleger og behandlere som ønsker lærebehandling i kropp-sinn traumebehandlingteknikker slik som Somatic Experiencing, Brainspotting, Ego-state terapi og TRE-øvelser prioriteres ved inntak.

Takster:

45 min: 1500 kr 60 min: 1750 kr 75 min: 2000 kr, 90 min: 2500 kr.

Det er samme takst dersom timen tilbys digitalt eller på kontor. Samme takster gjelder på formiddag og ettermiddag.  


Bestilling og betaling av behandlingspakker:

Det er mulig å få rabatt ved å betale og bestille 4 behandlingstimer i en pakke ved forhåndsbetaling:  


5700 kr for 4 avtaler/45 min,  6300 kr for 4 avtaler/60 min,   7200 kr 4 avtaler/75 min. og 9000 kr 4 avtaler/90 min.

Behandlingstimene i pakken med 4 avtaler må benyttes i løpet av 6 måneder.

Behandlingspakken betales med faktura og har forfall innen oppstart av behandlingsperioden.

 

Det er også mulig å bestille behandlingspakker med 10 timer i pakken.

14250 kr/ 10 avtaler på 45 min. 15750kr/ 10 avtaler på 60 min, 18000 / 10 avtaler på 75 min.


Avbestillingsregler:

En avtale må være avbestilt innen 48 timer før oppsatt avtale. Hvis ikke det gjøres en avbestilling, må avtalen betales i sin helhet. Dette gjelder uansett årsak. Men det er mulig å ha telefon eller videokonsultasjon dersom du blir forhindret fra å møte på kontoret.
Takst for Kollegial assistanse og lærebehandling :                      

SE-student eller TRE-student:                   55 min.              1300 kr     

Kollegaveiledning når du ikke

er registrert som student:                          45 min.             1500 kr , 60 min: 1750 ind veiledning      

Undervisning og foredrag :

Ved ønske om å engasjere meg på arbeidsplass for kurs, undervisning, veiledning brukes statens satser for reiser og  legeforeningens satser for undervisningshonorar ved originalforelesninger, dersom ikke annet er avtalt.Adreese:

Akersveien 21 0177 Oslo. Møt opp presis, da jeg ikke har venterom. Inngang inn grønn port og til venstre i portrom.                                              

Nyeste kommentarer