Tilbud om psykoterapi og veiledning

Fra 1. januar 2023 går jeg over til å drive min praksis  uten refusjon fra Helfo. Jeg tilbyr psykoterapi både som individualterapi og som gruppebehandling. Jeg har spesialkompetanse på behandling av kropp-sinn tematikk, smertetilstander, traume- og stresstilstander knyttet til somatisk sykdom samt traumer etter hendelser på sykehus  

Jeg prioriterer behandling av helsepersonell og behandlere som ønsker å gå i lærebehandling / veiledning.

Det er mulig å sette seg opp på venteliste for å reservere plass fra januar av.- Foreløpig er det OK kapasitet fra januar 2023.

Kolleger som ønsker lærebehandling i kropp-sinn traumebehandlingteknikker slik som Somatic Experiencing, Brainspotting, Ego-state terapi og TRE-øvelser prioriteres.

 

Prisliste:

Individualterapi:                               45 min.            1500,-

Parterapi:                                          60 min.           1600,-

Familieterapi:                                   45 min.            1600,-

Foreldreveiledning:                           45 min.            1600,-

 

Kollgeial assistanse / Veiledning                       

Somatic Experiencing student:             55 min.              1200,-

TRE-student:                                             55 min.              1200,-     

Kollegaveiledning når du ikke

er registrert som student:                     45 min.             1500 kr                   

  

Ved besøk til arbeidsplass for kurs, undervisning, veiledning eller ved hjemmebesøk brukes statens satser for reiser