Del denne siden

Tilbud om psykoterapi og veiledning

Jeg tilbyr psykoterapi både som individualterapi og som gruppebehandling. Jeg har spesialkompetanse på behandling av kropp-sinn traumetematikk, og fokuserer på smertetilstander, traume- og stresstilstander knyttet til somatisk sykdom samt traumer etter hendelser på sykehus. Jeg arbeider også med mer eksistensielle, spirituelle problemstillinger der integrering av bevissthet mellom kropp og sinn er en del av en dypere menneskelig utvikling. Vi ser at ulike former for traumatiske opplevelser kan endre og utvide menneskers fenomenologiske bevissthet. Å få hjelp med å integrere  det som er skjedd i livet både fysisk, psykisk og på et dypere eksistensielt plan kan bidra til å øke opplevelse av trygg væren og her og nå tilstedeværelse.


Det er begrenset med kapasitet. Jeg arbeider privat uten refusjon med HELFO. Jeg kan også ta inn klienter via helseforsikring.

Helsepersonell og andre behandlere som ønsker selvutvikling og/eller gå i lærebehandling i kropp-sinn traumebehandlingteknikker slik som  Somatic Experiencing, Somatic  Ego state terapi (SEST) og TRE-Øvelser prioriteres ved inntak. 

Takster:

45 min: 1600 kr.,  60 min: 1850 kr.,  75 min: 2200 kr

Det er samme takst dersom timen tilbys digitalt eller på kontor.  Ved ønske om avtale etter kl 16:00 legges til en takst på 150 kr/45 min, 200 kr/60 min. 300 kr/75 min..  


Bestilling og betaling av behandlingspakker:


Det er mulig å få rabatt ved å betale og bestille 4 behandlingstimer i en pakke ved forhåndsbetaling:  

6000 kr for 4 avtaler/45 min,  6660 kr for 4 avtaler/60 min, 7920 kr 4 avtaler/75 min.  

Behandlingstimene i pakken med 4 avtaler må benyttes i løpet av 6 måneder.

Behandlingspakken betales med faktura og har forfall innen oppstart av behandlingsperioden.

 

Det er også mulig å bestille behandlingspakker med 10 timer i pakken.

15000 kr/ 10 avtaler på 45 min. 17500 kr/ 10 avtaler på 60 min, 20000 /10 avtaler på 75 min.


Avbestillingsregler:


En avtale må være avbestilt innen 48 timer før oppsatt avtale. Hvis ikke det gjøres en avbestilling, må avtalen betales i sin helhet. Dette gjelder uansett årsak. Men det er mulig å ha telefon eller videokonsultasjon dersom du blir forhindret fra å møte på kontoret.

Takst for Kollegial assistanse og lærebehandling :                      

SE-student eller TRE-student:                   55 min.              1500 kr     

Kollegaveiledning når du ikke

er registrert som student:                          45 min.: 1600 kr , 60 min: 1850 ind veiledning      

Undervisning og foredrag :

Ved ønske om å engasjere meg på arbeidsplass for kurs, undervisning, veiledning brukes statens satser for reiser og  legeforeningens satser for undervisningshonorar ved originalforelesninger, dersom ikke annet er avtalt.

Adresse:


Jeg holder til i et kontor i et sjarmerende gammelt hus bygget i 1830 på gamle Fredensborg. Gateadresse er Akersveien 21 0177 Oslo. Møt opp presis, da jeg ikke har venterom. Inngang er inn grønn port og deretter er kontoret til venstre i 1 etg. i portrom. Det er plass til grupper opp til 4-5 personer.                                         

Nyeste kommentarer