Hypnose, Egostate terapi og SE : Somatic Egostate terapi SEST

Jeg er trent og sertifisert i Ego state terapi i 2019 i regi av Svenska Föreningen För Klinisk Hypnos – SFKH . Ansvarlige lærere var bla. av psykolog Susanna Carolusson, Gøteborg, Hedda Sandemose, Danmark.

I tillegg har jeg i perioden 2014-2020 samarbeidet med Maggie Phillips, phd, Hun var lærer i hypnose, ego state terapi og Somatic Experiencing metoden. Hun utviklet de siste årene Somatic Ego state terapi. Jeg har arrangert flere SEST kurs i Norge i 2015-2019 med Phillips som lærer. Dessverre døde hun høsten 2021, og nye lærere vil ta over og tilby denne utdannelsen. SEST er en praktisk kombinasjon av øvelser og kunnskap fra Somatic Experiencing metoden hypnose og Ego State terapi.

Det planlegges et utdannelsestilbud i Somatic Ego State terapi i løpet av 2023. Mer informasjon om dette kommer snart.

Jeg er den den norske representanten for organisasjonen: Ego State International (ESTI)

Innhold Modul 1 i SEST utdannelsen

Grunnlag og prinsipper for egostatsterapi og somatisk opplevelse. Hvordan utvikler egotilstander EST) seg

Funksjoner, roller og kjennetegn ved egotilstandene

Maggie Phillips sin SARI-modell som et 4-trinns behandlingsrammeverk for EST

Hvordan skape en effektiv terapeutisk allianse med de ulike ego tilstandene

Traumers effekt på hukommelsen

Dissosiative fenomen ut i fra et EST- og SE-perspektiv

Hvordan identifisere og arbeide med ikke- og preverbale, symbolske og somatiske tilstander

SE- og EST-strategier for å løse og tilrettelegge

Symptomer og de å bygge selvfølelse

Forberede klienter til behandling

Innhold i Modul 2 i SEST utdannelsen

Historie, grunnlag og prinsipper for Somatic Experiencing (SE) (Peter Levine):

“Felt Sense”, SIBAM, Somatisk resonans, kroppslige ressurser, pendulering, titrering.

Traumer og resiliens fra et SE-perspektiv og i et nevrobiologisk perspektiv

Utdyping av Porges  Polyvagal-teori og definisjon av begrepet nevrosepsjon.

Ventral Vagus og trygghet i det terapeutiske forholdet: fra coregulering til selvregulering

Arbeid med inneslutning og berøring

Hvor mange hjerner har vi?

Stabilisering med SEST:

Holistisk tilnærming: Bottom up vs top-down. Arbeid med prosedural hukommelsen / handlingshukommelsen

SEST-intervensjoner i forsvars- og overlevelsesresponser som kamp, ​​flukt og frys.

Kroppsforankrende øvelser. Kasusveiledning, spørsmål.

Innhold i Modul 3 i SEST-utdannelsen

Ego State Therapy forskning

Utdyping av fase R og I i Maggie Phillips sin SARI-modell

Maggie Phillips' 3 R: Boost Resources, Re-Regulate, Fix, Reconnect.

Utfordringer i traumeterapi: arbeid med dissosiative dorsal vagus tilstander og med blokkerte og isolerte egotilstander.

Kollaps og immobilitet som overlevelsesrespons: Muligheter og Strategier

Toleransevindu og komplekse traumer

Utdype stabiliseringsteknikker, koregulering, påkobling og trygghet med SEST

Kjerneselvfenomener: Aktivering av ressurser med kjerneselvet- øvelser.

Koble sammen konfliktfrie opplevelser på tidslinjen

SEST-intervensjoner i interne konflikter . Arbeid med ulike introjekter

Kasusveiledning og spørsmål .

Innhold i Modul 4 i SEST utdannelsen

Modul 4 er mesterklassen i SEST-pensumet: Det handler om å utdype og raffinere SEST-metodene for komplekse og behandlingsresistente symptomer og syndromer.

Gjentakelse av de 3 R-ene: styrke ressursene, omregulere, "reparere" . Utvidet kompetanse i å kontakte egotilstander ved gjenkjenning av de forskjellige manifestasjonene av egotilstander

Forenende egotilstander gjennom empati, medfølelse, samarbeid og læring om utvikling.

Behandling av utviklingstraumer

Avansert bruk av SEST-modellen i arbeid med ondsinnede deler, overgriperdeler og destruktive introjekter og egotilstander

Intervensjoner på spesifikke spørsmål som giftig skam, suicidalitet

Verktøy for å arbeide med vanskelige (ikke-responsive) symptomer slik som konfliktfylte emosjoner og fysiske smertesyndromer, atypisk angst og depresjon.

 Terapeutiske relasjonsproblemer: hvordan "reparere" relasjonsbrudd, gjeninnføringer og triggere gjennom ventral-vagale løsninger. Kasusveiledning, spørsmål og refleksjoner. Avrunding av pensum og SEST-sertifisering

Målgruppe:

Leger, psykologer, tannleger, sykepleiere fysioterapeuter med yrkeserfaring innen medisinsk og psykologisk psykoterapi, kroppsterapi, livs- og sosialrådgivning, utdanning, kurativ utdanning, sjelesorg, spesialisert sykepleie, coaching, jordmødre, gestaltterapeuter.

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:40

Send meg gjerne mail i stedet for å legge kommentar her, Modul 1 er også introduksjonen til TRE

14.10 | 10:20

Dersom det er ønskelig fra flere, er det mulig å få dette til.

14.10 | 10:15

Ja. se på siden min.

14.10 | 09:59

Hei. Holder du et TRE-introduksjonskurs også?

Del denne siden