Nyheter: TRE-Øvelser Introduksjonskurs og Utdannelse

27. nov, 2021

TRE-Øvelser Modul 1: Dag 1 og 2.

Kursholder er Barbro Andersen er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun tilbyr en traumesensitiv opplæring i TRE-Øvelser rettet mot behandllere og yogainstruktører. (Stress and Tension Releasing Eexercises). Barbro tok initiativ til å innføre TRE-Øvelser til Norge i 2008, og har stått ansvarlig for å utdanne helsepersonell og andre som arbeider med mennesker i TRE helt siden 2008. Hun har også invitert Maria Alfaro til Norge som har utviklet Neurogenic Yoga. Det er en integrering av TRE i en yogaklasse. Etter opplæring i TRE-Øvelser er det mulig å gå videre og fordype seg i Neurogenic Yoga med Maria Alfaro.

27. nov, 2021

TRE-Øvelser Utdannelse Modul 1 og 2 2021-2022

Det settes opp Utdannelse i TRE-Øvelser. Utdannelsen går over 6 dager. Denne TRE opplæringen er traumesensitiv, og spesielt rettet mot terapeuter, helsepersonell og yogainstruktører. Det forutsettes noe bakgrunnskunnskap. Dette er ikke et kurs for å lære traumebehandling, men du lærer å implementere en kroppsbasert stresshåndteringsteknikk individuelt og i gruppe både i individuell behandling, i grupper i poliklinikk eller integrert i yogaklasser. TRE-Opplæringen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet for psykologer.

9. des, 2021

TRE-Øvelsesklasse - traumesensitiv tilnærming for behandlere og yogainstruktører

Det settes opp månedlige TRE øvelsesklasser denne vinteren for behandlere/yogainstruktører. TRE-Instruktør er psykologspesialist Barbro Andersen TRE Certification Trainer.

Om meg:

Dette er websiden til Psykolog Barbro Andersen
Jeg tilbyr kurs og utdannelser til psykologer og annet helsepersonell som ønsker å lære "bottom up " teknikker for stabilisering, stressregulering og traumebehandling. Gjennom undervisning og i arbeid med din egen prosess lærer du teknikker for å få hjelp til oppmerksom tilstedeværelse som terapeut.  Dette for på en organisk måte få til bevissthet om egne grenser, samt stabilisering og regulering av det autonome nervesystemet. Dette vil kunne påvirke tilgang til dypereliggende og mer differensierte emosjoner, som igjen vll kunne kan hjelpe deg med handlekraft og nyorientering. Klienter vil kunne oppleve øket evne til tilstedværelse og fokus på mestring og øket bevisshtet om egne ressurser. Dette skjer primært ved å fokusere på kroppens selvregulerende evne i trygge omgivelser. Du vil lære teknikker for å komme ut av frystilstander og få i gang ventral vagal aktivitet. Dette er så viktig i møte med de mest redde og kronisk aktiverte klienter. Dette skjer best i trygge og forutsigbare omgivelser. Metodene innebærer oppmerksom, aksepterende og bevisst tilstedeværelse fra terapeutens side. Det betyr at terapeuten selv må ha jobbet med egen prosess for å oppnå stabilisert nervesystem selv.