Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden i Norge

Psykiater Urs Rentsch fra Sveits er lærer på introduksjonkurs i mars i Oslo og Tromsø. Han blir lærer de to første årene av SE-utdannelsen

Det tilbys introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden over hele landet høsten 2018.

SE-Utdannelsen kull 6 i Somatic Experiencing begynner i løpet av 2021  på Clarion Collection Hotell Savoy, Univ gt. 11 i Oslo. Det er foreløpig  ledige plasser. 

 

For informasjon om SE-utdannelsen: www.se-instituttet.no  Emailadresse: seinstituttet@gmail.com

Postdvanced SE-trening/Advanced Somatic Ego-state Kurs med psykolog Maggie Phillips, Phd.

Somatic Ego State (SEST) terapi opplæringen med Maggie Phillips, phd fortsetter. Hun har allerede tilbudt SEST Beginning 1 og 2 i Norge i 2015,2018-2019.

Våren 2020 tilbyr hun Advanced SEST trening den 18-20 mai 2020.

Hun vil også tilby timer for veiledning og lærebehandling den 16 mai.  Det settes også opp 3 kursdager på Advanced høsten 2020. Dato for dette kommer snart.

Pris for hele kursrekken 13200 kr. Kursavgift kan betales før hvert kurs, men du binder deg til begge kursmodulene.

Kursrekken søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet for psykologer, og som utdanning i Ego state terapi av Ego-state International (ESTI)http://www.egostateinternational.com/,  samt som Postadvanced Trening av Somatic Experiencing Trauma Institute. (SETI) www.traumahealing.org

Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden

_advanced_12_sest_maggie_phillips

Vedlagt er kursbeskrivelse Advanced SEST med Maggie Phillips phd

Utdannelse i TRE-Øvelser i Oslo

Det tilbys utdannelse i TRE-øvelser i Oslo. Utdannelsen går over 3 treff. 

29.-30. mai, 21-22 august og 16-17 oktober 2020.
Adr: Sentralt i Oslo.
Pris for 3 kurshelger :12000 kr. 

Kursholder: TRE Certification Trainer og Spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Man binder seg til hele kursrekken, både Modul 1 og Modul 2 For mer informasjon, sjekk ut: www.tre-ovelser.no