• Dette er websiden til Psykolog Barbro Andersen
    Jeg tilbyr kurs og utdannelser til terapeuter som ønsker å lære "bottom up " teknikker for stabilisering, stressregulering og traumebehandling. Både i undervisning arbeid med egenprosess og lærer du teknikker og få hjelp til tilstedeværelse for å få til en organsisk stabilisering og regulering av hele det autonome nervesystemet. Dette påvirker tilgang til dypereliggende og mer differensierte emosjoner, som igjen kan hjelpe til med handlekraft og nyorientering. Klienter vil kunne oppleve øket evne til tilstedværelse i nuet og et fokus orientering mot egne ressurser. Dette skjer ved å fokusere på kroppens selvregulerende evne i trygge omgivelser. Du vil lære teknikker til hjelp for å komme ut av frystilstander og få i gang ventral vagal aktivitet i møte med de mest redde og kronisk aktiverte klienter. Dette skjer best i trygge og forutsigbare omgivelser. Metodene innebærer oppmerksom aksepterende og bevisst tilstedeværelse fra terapeutens side. Det betyr at terapeuten selv må ha jobbet med egen prosess for å oppnå stabilisert nervesystem selv.

  • Psykolog Barbro Andersen

Nyheter: Informasjon om Somatic Experiencing metoden

14. feb-15.feb, 2020

Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden i Oslo. På norsk.

Barbro Andersen er spesialist i klinisk psykologi samt medeier i Somatic Experiencing Instiuttet Norge DA. Hun tilbyr introduksjonskurs i SE som foregår på norsk fredag 14-15 februar 2020 i Oslo.
Kurssted: Josefines gt. 40, 0258 Oslo. Pris: 4000 kr.
Kursavgift inkl. kaffe/te/frukt og snacks. Lunsj må deltaker dekke selv.

15. -16. mar, 2020

Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden i Oslo

Psykiater Urs Rentsch fra Sveits er lærer på introduksjonkurs 27-28 mars 2020. Han blir lærer de to første årene av SE-utdannelsen. Undervisningen foregår på engelsk.
Kurssted: Clarion Collection Hotell Savoy, Universitetsgaten 11, Oslo

Pris: 4400 kr. Kursavgift inkluderer kaffe/te/snacks og frukt. Utgifter til lunsj må deltaker dekke selv

Om lærer på Somatic Experiencing utdannelsen: Psykiater Urs Rentsch

Urs Rentsch startet sin profesjonelle karriere som elektronisk ingeniør (ETH Zürich) og har arbeidet med utviklingsteknologi i flere utviklingsland. I 1983 begynte han å studere medisin på universitetene i Basel og Zürich. og fortsatte å jobbe på ulike sykehus og i klinisk praksis. Under, og etter medisinstudier har han utdannet seg innen ulike terapeutiske modaliteter, inkludert: Polaritetsterapi, homøopati, Focusing og TAE med Gene Gendlin, samt kognitiv atferdsterapi ved Universitetet i Basel, Schematherapy med Jeffrey Young, og aksept og engasjementsterapi med Steve Hayes og andre. Urs har jobbet i privat praksis siden 1994 som homøopat, psykoterapeut og psykiater. I 1999 begynte han sin opplæring i Somatic Experiencing med Peter Levine.  Han har fortsatt å assistere Peter Levines Postadvanced workshops i Sveits. Urs har undervist i anatomi og fysiologi i kropps-terapi-skoler i mange år, og har ledet nevrofysiologi verkstedet ved Swiss Center for SE (Senter for indre økologi, ZIO). Han ble fakultetsmedlem i SETI( SE Trauma Institute i 2013) og er for tiden lærer Somatic Experiencing i Nord-Tyskland, Østerrike, Norge og Sveits. Han er fakultetsrepresentant for styret for European Association of Somatic Experiencing (EASE).