Bioenergetisk Karakteranalyse

Min psykoterapeutiiske fordypning er innen Bioenergetisk Analyse. Det er  karakteranalytisk kroppspsykoterapeutisk modell basert på Alexander Lowens kunnskap.

Jeg integrerer karakteranalytisk arbeide i psykoterapi i større eller mindre grad, avhengig av klientens fokus og interesse.   

Jeg kan tilby Bioenergetiske øvelsesklasser integrert med Somatic Experiencing og TRE dersom det er ønske om det.