Om meg:

Dette er websiden til Psykolog Barbro Andersen
Jeg tilbyr kurs og utdannelser til psykologer og annet helsepersonell som ønsker å lære "bottom up " teknikker for stabilisering, stressregulering og traumebehandling. Gjennom undervisning og i arbeid med din egen prosess lærer du teknikker for å få hjelp til oppmerksom tilstedeværelse som terapeut.  Dette for på en organisk måte få til bevissthet om egne grenser, samt stabilisering og regulering av det autonome nervesystemet. Dette vil kunne påvirke styrke din "felt sense" og gi tilgang til dypereliggende og mer differensierte emosjoner. Dette vll kunne hjelpe deg med fokusert handlekraft og nyorientering.

Som klient vil du kunne oppleve øket evne til tilstedværelse og fokus på mestring og en øket bevisshtet dine egne ressurser. Dette skjer primært ved å fokusere på kroppens selvregulerende evne i trygge omgivelser.

Du vil lære teknikker for å komme ut av frystilstander og få i gang ventral vagal aktivitet. Dette er så viktig i møte med de redde og kronisk aktiverte klienter. Dette skjer best i trygge og forutsigbare omgivelser. Metodene innebærer oppmerksom, aksepterende og bevisst tilstedeværelse fra terapeutens side. Det betyr at terapeuten selv må ha jobbet med egen prosess for å oppnå et stabilisert nervesystem selv.

Introduksjonskurs i SE Metoden 18-19 nov 2022

Nyheter høsten 2022:

5. des, 2022

TRE-Øvelser Utdannelse Modul 2 den 5- 6 des 2022 i Oslo

Dette er dag 3 og 4 av TRE-Utdannelsen. TRE opplæringen som Barbro tilbyr er traumesensitiv, og spesielt rettet mot terapeuter, helsepersonell og yogainstruktører. Det forutsettes noe bakgrunnskunnskap. Dette er ikke et kurs for å lære traumebehandling, men du lærer å implementere en kroppsbasert stresshåndteringsteknikk individuelt og i gruppe både i individuell behandling, i grupper i poliklinikk eller integrert i yogaklasser. TRE-Opplæringen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet for psykologer.

5. nov 2022 Informasjon om SE Utdannelsen