Nyheter: Informasjon om Somatic Experiencing metoden

11. aug, 2021

Nettbasert informasjon om Somatic Experiencing metoden

Barbro Andersen er spesialist i klinisk psykologi samt medeier i Somatic Experiencing Instiuttet Norge DA. Hun tilbyr introduksjonskurs i SE som foregår på norsk onsdag 11 august 2021.

Om meg:

Dette er websiden til Psykolog Barbro Andersen
Jeg tilbyr kurs og utdannelser til psykologer og annet helsepersonell som ønsker å lære "bottom up " teknikker for stabilisering, stressregulering og traumebehandling. Gjennom undervisning og i arbeid med din egen prosess lærer du teknikker for å få hjelp til oppmerksom tilstedeværelse som terapeut.  Dette for på en organisk måte få til bevissthet om egne grenser, samt stabilisering og regulering av det autonome nervesystemet. Dette vil kunne påvirke tilgang til dypereliggende og mer differensierte emosjoner, som igjen vll kunne kan hjelpe deg med handlekraft og nyorientering. Klienter vil kunne oppleve øket evne til tilstedværelse og fokus på mestring og øket bevisshtet om egne ressurser. Dette skjer primært ved å fokusere på kroppens selvregulerende evne i trygge omgivelser. Du vil lære teknikker for å komme ut av frystilstander og få i gang ventral vagal aktivitet. Dette er så viktig i møte med de mest redde og kronisk aktiverte klienter. Dette skjer best i trygge og forutsigbare omgivelser. Metodene innebærer oppmerksom, aksepterende og bevisst tilstedeværelse fra terapeutens side. Det betyr at terapeuten selv må ha jobbet med egen prosess for å oppnå stabilisert nervesystem selv.