Tilbud om kurs og foredrag.

Jeg underviser i de Kliniske Implikasjoner av Porges Polyvagal teori. Og viser med demonstrasjonsterapi og  øvelser hvordan vi kan forklare denne banebrytende teorien enkelt og oversiktlig. Kurs og foredrag Kan bestilles.

I 2010 og 2011 var jeg i egenskap av partner i Traumeheling Norge DA vertskap for Dr. Steven Porges og Dr. Sue Carter som kom til Norge for a undervise om Polyvagal Teori. Porges polyvagal teori har etter det blitt utbredt innen psykiatri og traumebehandling og integrert som viktig kunnskap i nnen flere fagområder de siste ti år.