Opplæring i Stress and Tension Releasing Exercieses (TRE-Øvelser)

Jeg tilbyr en traumesensitiv opplæring for å bli TRE-Provider. Kurset tilbys til helsepersonell, terapeuter og yogainstruktører. I opplæringen integreres den siste kunnskap både fra Porges Polyvagal teori og Somatic Experiencing. TRE-kursene er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet.

Utdannelseskrav til å bli sertifisert TRE-Provider: 

Jeg tilbyr kun TRE-utdannelse til helsepersonell andre med en terapeutisk kompetanse- samt yogainstruktører med spesialkompetanse.

Innhold i TRE – utdannelsen for å bli internasjonalt godkjent og sertifisert TRE-Provider. Pris.

1. Delta på Modul 1,2,3 på til sammen 6 kursdager. Pris 12000 kr. Kursavgift kan betales over 3
rater. Ved ikke møtt til en modul, er det mulig å delta på lignende modul ved senere
anledning. I denne læringsprosessen tilbyr jeg kun TRE kurs med fremmøte.

2. Når du har bestemt deg for å la deg sertifisere som TRE-Provider gjøres en registrering i form av en engangs betaling til TRELLC:  35 Dollar: http://trecertificationenrollment.com/register.php

3. Du trenger å delta på og gjennomføre / minimum 4 TRE-klasser i regi av
Barbro Andersen eller Kate Cybulska. Desto flere klasser du har deltatt på i utdannelsestiden, desto bedre er det.

4. Du må selv gjennomføre og loggføre TRE på individuelle personer. Beskriv det som en
prosess over minimum 4 ganger. – Jeg ser på logg, men ikke på hver enkelt sesjon.

5. Når du er klar, gjennomfører du en TRE-instruksjon der du tar en for deg ukjent person som ikke har gjort TRE tidligere trygt i gjennom med lærer til stede:
(Ca. 90 min inkludert
tilbakemelding)  Pris for Prøveklasse 1 til 1 : kr 1200/60 min 

6. 4 timer individuell TRE Lærebehandling. Pris: 4800 – Vi anbefaler gjerne at du tar mer enn dette. I enkelte tilfeller kan vi se at studenten trenger flere timer med egenprosess, som også
kan være en integrering med for eksempel kraniosakral eller SE i TRE prosessen. Jeg
samarbeider med TRE mentorene Sissel Tjelmeland, Kate Zybulska og Sita Pettersen og Maria Alfaro (USA - Neurogenic Yoga)

7. Etter å ha fullført alle 6 kursdagene: Veiledning på å tilby TRE i gruppe. Denne veiledningen kan gjøres i en studentgruppe eller individuelt: Gruppe: 3 x 3 timer veiledn 3600 kr. Eller 4 timer.
Individuell veiledning, der jeg observerer for eksempel over Zoom eller med fremmøte at du tilbyr TRE til en gruppe. Det er ågså mulig å vise video til meg med opptak som du har gjennomført på gruppe.  

8. Loggfør din egen TRE-prosess fra den første gangen du deltok i en TRE-klasse, til du leverer logg. Der du beskriver erfaringer, endringer samt innsikter både kroppslig, emosjonelt og tankemessig/intellektuelt. Jeg ønsker å få formidlet en tydelig bevisstgjøring rundt din egen og dine klienters TRE prosess, mer enn at du må loggføre 40 individuelle TRE klasser du har deltatt på-som også kan være hensiktsmessig.

9. Levering til lærer /Lesing av logg samt at du må gjennomføre en sertifiseringsklasse der du tar en gruppe med personer som ikke har gjort TRE tidligere. Pris varierer avhengig av tid og reisevei, men 1800 kr/90 min.

10. Sertifikat sendes fra TRE LLC i USA etter godkjenning, men utstedes også av meg.
 

Neste utdannelse settes opp i Oslo i Oktober 2022. Det er noen ledige plasser : Påmelding til TRE-Utdannelse i Oslo