Stress and Tension Releasing Exercises: TRE-Øvelser

18. sep, 2021

Kurstilbud og informasjon

Utdannelse i TRE-Øvelser i Oslo
Det tilbys utdannelse i TRE-øvelser 2021/2022: Utdannelsen går over 3 treff
Adr: Utdannelsen holdes Sentralt i Oslo.
Pris for alle 3 kurshelger : 12000 kr ved påmelding til hele kurssekvensen og med delbetaling før hvert kurs.
I tillegg kommer utgifter til ind. sesjoner og veiledning. Se info om krav til sertifisering på www.tre-ovelser.no

Kursholder: TRE Certification Trainer og Spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.
Man binder seg til hele kursrekken, både Modul 1 og Modul 2

Trauma and Tension Releases Exercises © (TRE-øvelser) er en serie fysiske øvelser utviklet av David Berceli, Phd. Berceli har doktorgrad på studiet av effekten av disse øvelsene.

I sin doktorgrad fant Berceli at nevrogen skjelving,som ble aktivert av TRE-øvelsene hadde en klar stressregulerende og beroligende effekt. Denne effekten ble observert ved å sammenligne de som gjorde TRE-øvelser med en gruppe der andre lignende fysiske øvelser ble gjort. men hvor ikke vibrasjoner og skjelving ble aktivert i nervesystemet. Konklusjonen var at det var den nevrogene skjelvingen som bidro til å ta nervesystemet ut av høy aktivering og var med på å hjelpe kroppen til å finne tilbake til hvilemodus samt en mer her og nå tilstedeværelse.

Selvindusert terapeutisk skjelving
Forskning på dyrs reaksjoner under stress etter ekstreme livstruende situasjoner har ført til omfattende innsikt også i menneskers reaksjoner på stress og fare. Nyere bidrag for å forstå posttraumatiske reaksjoner hos mennesker finner vi fra forskning bla. innen nevrovitenskapelige fag. (Porges 2011, Levine 1997 og LeDoux 1996). Der Porges Polyvagal teori er sentral for å forstå hvordan man kan løse opp stress og bidra til en god behandling av traumer uten så stor fare for overveldelse av nervesystemet. Mennesket, lik andre pattedyr vil dersom de blir konfrontert med stressende situasjoner, reagere med instinktive fysiologiske responser som man ofte kaller for flukt-, kamp- eller frys responser. Dette gjøres for å forberede personen til en adaptiv mestring og sikre overlevelse på best mulig måte eller forberedelse på død. Det er da det Emosjonelle Motoriske system som aktiveres. (Holstege 1991) (Levine, 1997). Dette er instinktive overlevelsesresponser som ligger nedarvet i hjernen vår og er lagret i proseduralhukommelsen.(handlingshukommelsen)

Denne form for hukommelse er knyttet til atferd og sensorimotorisk bevegelse. Stress og trusler som ikke er blitt løst på en god måte, og som har vært overveldende for personen vil sette seg som dissosierte tilstander i kropp og bevissthet. Atferd og fyiologiske reaksjoner har på en måte gått i arrest, og trenger å komme ut av denne fastfrossede tilstanden uten å overvelde nervesystemet på nytt igjen. TRE-øvelsene er med på å sette i gang kroppen. Mange opplever ofte mer glede, sanselighet og vitalitet etter å ha utført øvelsene

David Berceli, Phd jobber som professor på University of Arizona og har utviklet Stress and Tension Releasing Exercises.

5. feb, 2019