Opplæring i Stress and Tension Releasing Exercieses (TRE-Øvelser)

Jeg tilbyr en traumesensitiv opplæring for å bli TRE-Provider. Utdannelsen tilbys til helsepersonell, terapeuter og yogainstruktører. I opplæringen integreres den siste kunnskap både fra Porges Polyvagal teori og Somatic Experiencing metoden. TRE-kursene er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet.

Utdannelseskrav til å bli sertifisert TRE-Provider: 

Jeg tilbyr kun TRE-utdannelse til helsepersonell andre med en terapeutisk kompetanse- samt yogainstruktører med spesialkompetanse.

Innhold i TRE – utdannelsen for å bli internasjonalt godkjent og sertifisert TRE-Provider. Pris.

1. Delta på Modul 1,2,3 på til sammen 6 kursdager. Pris 12000 kr. Kursavgift kan betales over 3
rater. Ved ikke møtt til en modul, er det mulig å delta på lignende modul ved senere
anledning. I denne læringsprosessen tilbyr jeg kun TRE kurs med fremmøte.

2. Når du har bestemt deg for å la deg sertifisere som TRE-Provider gjøres en registrering i form av en engangs betaling til TRELLC:  35 Dollar: http://trecertificationenrollment.com/register.php

3. Du trenger å delta på og gjennomføre / minimum 4 TRE-klasser . Desto flere klasser du har deltatt på i utdamed godkjent TRE-Provider. Jo flere du deltar på i utdannelsestiden, desto bedre er det. Dette kan koste penger hos enkelte Providers. Jeg tilbyr klassene gratis til TRE-studenter.

4. Du må selv gjennomføre og loggføre TRE på individuelle personer. Beskriv det som en prosess over minimum 4 ganger. – Jeg ser på logg, men ikke på hver enkelt sesjon.

5. Når du er klar, gjennomfører du en TRE-instruksjon der du tilbyr en ukjent person som ikke har gjort TRE tidligere TRE-øvelsene med lærer til stede:
(Ca. 90 min inkludert
tilbakemelding)  Pris for Prøveklasse 1 til 1 : kr 1200/60 min 

6. 4 timer individuell TRE Lærebehandling. Pris: 4800 – Vi anbefaler gjerne at du tar mer enn dette. I enkelte tilfeller kan vi se at studenten trenger flere timer med TRE i dypere egenprosess, som også
kan være en integrering av TRE med for eksempel kraniosakraterapi eller SE i TRE prosessen. Jeg samarbeider med å tilby dette sammen med TRE mentorene Sissel Tjelmeland, Kate Zybulska og Sita Pettersen og Maria Alfaro (USA - Neurogenic Yoga)

7. Etter å ha fullført alle 6 kursdagene: Karav om Veiledning på å tilby TRE i gruppe. Denne veiledningen kan gjøres i en studentgruppe eller individuelt: Det kan gjøres enten i Gruppe: ggr x 3 timer veiledn 3600 kr. Eller du tar 4 timer Individuell veiledning, der jeg observerer deg for eksempel over Zoom eller med fremmøte når du tilbyr TRE til en gruppe. Det er også mulig å vise video til meg med opptak som du har gjennomført på gruppe og få veiledning på dette.  

8. Loggfør din egen TRE-prosess fra den første gangen du deltok i en TRE-klasse, til du leverer logg. Der du beskriver erfaringer, endringer samt innsikter både kroppslig, emosjonelt og tankemessig/intellektuelt.    

9. Når du er klar leveres du din logg til lærer. Og dersom dere er enig om at du er klar for sertifisering gjennomføres en TRE sertifiseringsklasse der du gir TRE til en gruppe med personer som ikke har gjort TRE tidligere. Pris varierer avhengig av tid og reisevei, men 1800 kr/90 min, med oppsummering og tilbakemelding.

10. Sertifikat sendes fra TRE LLC i USA etter godkjenning, men utstedes også av meg.
 

Neste utdannelse settes opp i Oslo i Oktober 2022. Det er noen ledige plasser : Påmelding til TRE-Utdannelse i Oslo

 

 

 

 

Kommentarer

14.10.2022 09:59

Laila Holberg

Hei. Holder du et TRE-introduksjonskurs også?

14.10.2022 10:40

Barbro Andersen

Send meg gjerne mail i stedet for å legge kommentar her, Modul 1 er også introduksjonen til TRE

14.10.2022 10:15

Barbro Andersen

Ja. se på siden min.