Invitasjon til Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden 15-16 nov. 2019og feb. 2020

Link til søknad om opptak til Somatic Experiencing utdannelse 2019

 http://www.traumeheling.no/index.php?site=default/636/647