Tilbud om kurs og foredrag.

Jeg underviser i de Kliniske Implikasjoner av Porges Polyvagal teori. Og viser med demonstrasjonsterapi og  øvelser hvordan vi kan forklare denne banebrytende teorien enkelt og oversiktlig. Kurs og foredrag Kan bestilles.

I 2010 og 2011 var jeg i egenskap av partner i Traumeheling Norge DA vertskap for Dr. Steven Porges og Dr. Sue Carter til Norge for a undervise om Polyvagal Teori. Det ble gjort i regi av Traumeheling Norge DA, Somatic Experiencing Instituttet. Porges polyvagal teori har etter det blitt utbredt og integrert i flere og flere fagkretser den siste tiden.

www.se-instituttet.no